Cestovná medicína

Snaha nášho Strediska cestovnej medicíny je urobiť všetko preto, aby bola Vaša dovolenka bezpečná. Týka sa to aj minimalizovania rizika v prípade pracovných a služobných ciest do rôznych oblastí sveta.   

Základná ponuka služieb:  

  • Vyšetrenia pred cestou do zahraničia a po návrate s poradenstvom a individualizovaným odporúčaním
  • očkovanie a antimalarická profylaxia podľa cestovného plánu a cieľa pobytu (vrátane vydania medzinárodného očkovacieho preukazu)
  • Vyšetrenia občanov tretích krajín pred pobytom v SR 

Okrem základných služieb poskytujeme aj individualizované medicínske služby podľa objednania

Termín vyšetrenia je možné dohodnúť aj v neštandardnom  čase (v pracovný deň po 16.00 hod.)

Sme poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za priamu platbu

 LV-Medical, s.r.o.,

prevádzka Gemerská 3, 040 11 Košice

Stredisko cestovnej medicíny – Infektologická ambulancia

kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti P06683002201

tel. +421 55  62 50 555, mobil +421 949 554 187

e-mail: cemedke@gmail.comladislav.virag@lv-medical.sk ,  www.bezpecnadovolenka.sk,

IČO 47 584 581  

 

23795667_10210720486635952_3257243230226920359_n

Odborný garant: MUDr. Ladislav Virág

 

Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ukončil v roku 1990. Atestáciu z Internej medicíny 1. stupňa absolvoval v roku 1993, v roku 2000 získal špecializáciu z odboru Prenosné choroby (infektológia), v roku 2006 získal špecializáciu v Managemente a financovaní v zdravotníctve.  10 rokov pracoval ako primár Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej Nemocnice  L. Pasteura Košice. 8 rokov bol krajským odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR pre infektológiu a tropickú medicínu pre VÚC Košice.