Cestovná medicína

Aby bola Vaša dovolenka bezpečná

Zistite viac ›

Základné údaje o poskytovateľovi

Obchodné meno : LV-Medical, s.r.o.
Sídlo : Humenská 11, 04011 Košice

IČO: 47584581; DIČ: 2023974524;
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I
oddiel: Sro
Vložka číslo:34551/V

Konateľ: MUDr. Ladislav Virág

Prevádzka: Stredisko cestovnej medicíny – Infektologická ambulancia

Gemerská 3, 040 11 Košice

kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti P06683002201

Povolenie na prevádzku zdravotníckeho zariadenia: Rozhodnutie KSK číslo 4493/2018/OSVaZ-14238, zo dňa 22.5.2018

tel. +421 55  62 50 555, mobil +421 949 554 187

e-mail: cemedke@gmail.comladislav.virag@lv-medical.sk ,  www.bezpecnadovolenka.sk,